Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info  over 
de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

 Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner Productions

 

   

Dr. Saar Roelofs

Wie is er nu gek?
Over kronkels in de therapeutische relatie  

GeÔllustreerd met 68 cartoons

Nog steeds actueel

"Saar Roelofs focust op de creativiteit en veerkracht van patiŽnten." 
"Daar kunnen wij als therapeut nog veel van leren." "Een boek dat tot nadenken aanzet."  
Tijdschrift voor Psychiatrie
"Een doortimmerd boek. Goed beargumenteerd. Rijk aan voorbeelden." PLUSminus,

SCRIPTUM PSYCHOLOGIE (2008)

Lees passages uit Deel 2  / Lees deel 3

   

:


RECENSIES

"Een eye-opener voor zorgverleners en cliŽnten m.b.t. een belangrijke problematiek." NBD/Biblion, J.P. Bringman.

"Saar Roelofs deelt met de bekende psychiater Irvin D. Yalom  oprechtheid, betrokkenheid en respect voor de belevingswereld van de patiŽnt." "Met treffende cartoons van eigen hand."
IdR. Nieuwsbrief Stichting PatiŽnten Vertrouwenspersoon, 2008.   

"Dit is een boek dat tot nadenken aanzet en een goed tegenwicht biedt in deze tijden van geprotocolleerde behandelingen."
"
Saar Roelofs focust op de creativiteit en veerkracht van patiŽnten. Evenzeer verwijst zij naar de veerkracht van kunstenaars en overlevenden van de Holocaust.
Ze wijst er terecht op dat mensen in uitzonderlijke situaties vaak een enorm groeipotentieel vertonen, waarvan wij als therapeut nog veel kunnen leren."
"Er is en blijft in de opleiding veel te weinig aandacht voor basale relationele dynamieken zoals het gebruik van patiŽnten door hulpverleners voor hun eigen narcistische doeleinden." [Dit verwijst naar
tegenoverdracht in deel 2 van het boek , SR].
"Het is goed dat Roelofs de vinger op de wonde legt." 

Tijdschrift voor Psychiatrie  5, 2009, Patrick Luyten.

"De auteur, gepokt en gemazeld in de wereld van hulpverleners, is meester in het met beide voeten op de grond staan en kijken wat al het werk [in de GGZ] oplevert." "Zo wordt getoond hoe sommige hulpverleners zich onmisbaar achten (...) en ook hoe krachtig cliŽnten zijn, ondanks al ons problematiseren." Sociale Psychiatrie, augustus 2008, Gerard Lohuis.  

"Een terecht betoog tegen het afhankelijk maken van mensen van professionele  zorg. Verluchtigd met cartoons van eigen hand die verhelderend werken. Levendige casusbesprekingen." 
Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde, 13 december 2008, P.C. BŁgel

."Veel verhelderende illustraties en cartoons." Zorg + welzijn, augustus 2008.

"Dit boek is een stevige doordenking van wat er allemaal achter de deur van de spreekkamer gebeurt."
"Een buitengewoon steunende boodschap voor iedereen die in psychische nood verkeert." Zinweb, 6 juli 2008, Marga Haas.

"Deze kritische kijk op de psychiatrie is verfrissend." Nederlands Dagblad, 28 mei 2008, Martha Aabers

"Het boek geeft inzicht in de behandelingsprocessen in de GGZ."Stichting Pandora, oktober 2008, Dror Shoshan.

"Helder en praktisch  - met voorbeelden en veel leuke cartoons, waarin je je kunt herkennen." Agis Zorgverzekeringen PatiŽnten- informatie, 2008, Herma Coumou

"Een doortimmerd boek. Goed beargumenteerd. Rijk aan voorbeelden. De cartoons maken situaties in ťťn klap duidelijk"
PLUSminus, kwartaalblad van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen. december 2008, Alette van Bentum.

"Inzichtelijk en helder geschreven " "Allerlei termen zijn op een toegankelijke manier uitgelegd. Je leest het heel makkelijk." NetCliŽnten, 2008.

Reacties van lezers:
Beoordelingen op bol.com:
"Een belangrijk, serieus en glashelder geschreven boek."
"Leerzaam, positief en afwisselend."
"Informatief en levendig".
"
Diepgravende onderwerpen worden afgewisseld met humoristische tekeningen." 
"Belangrijke inhoudelijke kritiek 
op de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Het boek laat zien hoe de patiŽnt hiervan de dupe is." 


E-mails:
"Inspirerend", "Waardevol","Belangrijk", "Nog steeds actueel."

Op LinkedIn: "Ik las dit boek uit eigen beweging, maar in mijn opleiding was hier geen aandacht voor. Een gemiste kans, want ik vind dat dit boek verplicht moet worden."
"Dit was mijn eerste boek toen ik in de GGZ terecht kwam, ik lees het nog steeds regelmatig."
"Wat een leuke illustraties"

Wikipedia
"De antipsychiatrie in Nederland wordt vertegenwoordigd door onder anderen Kees Trimbos [naar wie het Trimbos-instituut is vernoemd, SR], Jan Foudraine en later Saar Roelofs aan de institutionele kant." 
 

 

Wie is er nu gek?, een boek over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) anno 2008, is Saar Roelofs' credo als psycholoog. Het boek is gebaseerd op haar jarenlange ervaring in de ggz - als wetenschappelijk onderzoeker (PhD), manager en klinisch psycholoog /gedragstherapeut.

De strekking: 
De grenzen tussen "gezond" en "ziek'' zijn niet zo scherp als in de hulpverlening vaak wordt verondersteld. 

Het boek plaatst kritische kanttekeningen bij de Diagnose Behandel Combinatie (DBC), laat zien hoe de behandeling kan ontsporen door onopgeloste emotionele problemen van de hulpverlener en beschrijft hoe mensen in psychische nood - ook zonder hulpverlener - in staat zijn onvermoede innerlijke krachten aan te boren. Rijk geÔllustreerd met praktijkvoorbeelden. Ook zijn er 68 cartoons van eigen hand in opgenomen.

Volgens de auteur is kunst een bron van inspiratie die aan inzicht en geestelijke groei kan bijdragen. In het boek vindt de lezer dan ook vele verwijzingen naar beeldende kunst, literatuur en muziek. 

Met dit boek wil zij mensen die in therapie zijn of gaan, sterken in het vertrouwen op hun eigen waarneming, visie en oordeelsvermogen.

Motto:
"Maar er is een verstandelijk weten en een gevoelsweten. En dit gevoelsweten, deze levende wijsheid alleen, is het die bevredigt en sterkt. En haar winnen we alleen door ervaring." 

Frederik van Eeden
uit: Paul's ontwaken (1914)

 
Samenvatting

Wie is er nu gek? begint met Persoonlijke drijfveren
(Zie ook Ervaring in de ggz.)

Deel 1, Schrale diagnostiek, starre behandeling.  
Zoals ook in haar boek Niet storen (1997) wijst de auteur op de ernstige tekortkomingen in de diagnostiek bij het gebruik van het Diagnostisch en Statistisch Handboek voor Geestesstoornissen (DSM). Ze betoogt o.m. dat een psychiatrische oordeel door de hulpverlener kan leiden tot een zelfveroordeling door de cliŽnt. Tevens legt ze uit welke bedenkingen ze heeft bij de verplichte Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Ze beschrijft bij welke diagnostiek en behandeling hulpverlener en cliŽnt meer gebaat zouden zijn.
 

Voor Saar Roelofs' kritiek op het verregaande labelen in de ggz zie ook de nog steeds actuele passages uit haar boek Niet storen (1997):
- De DSM is niet geschikt voor diagnostiek
- Een PTSS wordt vaak ten onrechte aangezien voor een Persoonlijkheidsstoornis

Deel 2, De therapeut op de divan
In dit deel wordt de zogeheten tegenoverdracht van de therapeut uitgewerkt. 
De wereld van de geestelijke gezondheidszorg bestaat nog steeds uit twee helften: die van de 'gezonde' hulpverleners en die van de 'zieke' cliŽnten. Terwijl die scheidslijnen helemaal niet zo duidelijk te trekken zijn. Ook de therapeut is niets menselijks vreemd. Te grote of te geringe betrokkenheid bij de cliŽnt, hoogmoed en minderwaardigheid, macht en onmacht, jaloezie of seksueel misbruik: het komt allemaal voor, ongeacht de behandelingsmethoden of theoretische uitgangspunten van de hulpverlener. CliŽnten kunnen hierdoor van de regen in de drup geraken. Aan de hand van gedetailleerde gevalsbeschrijvingen legt de auteur uit hoe de behandeling door onopgeloste emotionele problemen van de hulpverlener kan ontsporen. 
Lees passages uit Deel 2 

Deel 3, De veerkracht van de hulpvrager.         
Zoals ook in haar boek Keerpunt (2004) laat de auteur aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden zien dat mensen in psychische nood  - ook zonder tussenkomst van hulpverleners - in staat zijn onvermoede innerlijke krachten aan te boren. In dat kader belicht zij o.m. de veerkracht van twee Auschwitzoverlevenden.
Tot slot komt de visionaire blik van de befaamde Nederlandse psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860-1932) aan bod met een bespreking van diens roman Van de koele meren des doods. Hierin komen alle lijnen die in het boek zijn uitgezet samen.
 
Lees deel 3

 Drieluik over de ggz

Wie is er nu gek? vormt samen met Saar Roelofs' boek Niet storen (1997) en haar E-document Geen talent voor volgzaamheid. Mijn ervaring als psycholoog in de ggz een drieluik over de ggz.

 

 

 

© Saar Roelofs 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverlener (r), blind voor de kracht van de cliŽnt.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverlener (r), jaloers op de cliŽnt.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CliŽnt (l) en hulpverlener met Onbewuste

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverlener (r) en cliŽnt.

   
 

©  Op de cartoons rusten auteursrechten


 

 

Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische 
info  over 
de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

 Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© Partner Productions