Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg in woord en beeld
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

 CV 
Saar Roelofs


saar.roelofs@xs4all.nl 

©  Partner Productions

Enter EN
ENGLISH
Saar Roelofs

TIEN
COMPONISTENPORTRETTEN

IN WOORD EN BEELD

"Goed getroffen  portretten. Helder geschreven biografieën"  
“Interessant beeld van de diversiteit in componeerstijl in de 20ste eeuw.”  
"Door de geschilderde portretten gaan de toondichters voor de lezer/luisteraar leven."

Covertekst door Ton Hartsuiker, oud-directeur Conservatorium Amsterdam


PARTNER PRODUCTIONS / MuziekGroep Nederland, 2000OLIVIER MESSIAEN

(Frankrijk, 1908-1992)

JOHN CAGE 
(VS, 1912-1992)

TRISTAN KEURIS 
(NL, 1946-1996)

KAREL GOEYVAERTS
(België, 1923-1993)

ASTOR PIAZZOLLA 
(Argentinië, 1921-1992)

TON DE LEEUW 
(NL, 1926-1996)

JOS KUNST 
(NL, 1936-1996)

TERA DE MAREZ OYENS
(NL, 1932-1996)

TON BRUYNÈL
(NL, 1934-1998)

TORU TAKEMITSU
(Japan, 1930-1996)

 

Tien Componistenportretten in woord en beeld bevat tien biografieën en twintig reproducties van geschilderde portretten van toonaangevende componisten die ieder een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kunstmuziek uit de tweede helft van de twintigste eeuw, onder wie Olivier Messiaen, John Cage, Toru Takemitsu, Ton de Leeuw en Astor Piazzolla.

Van vijf componisten - Takemitsu, Bruynèl, Kunst, Goeyvaerts en Piazzolla - is in de Nederlandse taal niet eerder iets in boekvorm verschenen. De biografieën hebben een inleidend karakter. Ze vormen tien zelfstandige stukken die de lezer in willekeurige volgorde kan opslaan.   

- Welke stijl of stroming vertegenwoordigt de componist? 

- Wat zijn doorslaggevende gebeurtenissen in zijn/haar leven?

- Hoe vindt dit zijn weerklank in de muziek? 

Dit zijn vragen waarop de lezer in de biografieën een antwoord kan vinden. Citaten van de componisten zelf  en veelzeggende anekdotes verlevendigen de tekst. Zo doemen tien markante, totaal verschillende persoonlijkheden op.    

 

TRIBUTE
Tien Componistenportretten in woord, beeld en klank

In 2000-2003 maakten Saar Roelofs en pianist René Eckhardt een concerttournee in Nederland met hun programma Tribute - Tien Componistenportretten in woord, beeld en klank, als eerbetoon aan de bovengenoemde componisten. Het programma werd uitgevoerd in o.a.

- Muziecentrum Vredenburg in Utrecht
- Stedelijk Museum in Amsterdam 
- Oosterpoort in Groningen 
- Museum Van Bommel Van Dam in Venlo
- De Toonzaal in Den Bosch. 

Tijdens de pianorecitals werden de door Saar Roelofs geschilderde portretten van de componisten tentoongesteld en/of op het podium geprojecteerd.

Dit project ging vergezeld van de release van de CD Tribute 2000 met twaalf pianowerken van de tien betrokken componisten, gespeeld door René Eckhardt. Boek en CD vullen elkaar aan, maar staan ook op zich. 


COVERtekst van 
Ton Hartsuiker

oud-directeur condservatorium amsterdam

Tien componisten portretten in woord en beeld brengt vijf Nederlandse en vijf buitenlandse componisten samen. Hun leven en werken worden op een heel toegankelijke wijze in kaart gebracht. 
De optelsom van waarin zij verwantschap vertonen en waarin zij van elkaar verschillen geeft een boeiend beeld van de 20ste eeuwse muziek. 

Tien korte biografieën gaan vergezeld van reproducties van geschilderde portretten. De portretten van de zeven componisten die ik persoonlijk heb gekend maken indruk op mij door hun psychologische trefzekerheid.

Dit boek wordt ondersteund door de CD Tribute 2000 met twaalf pianowerken van de betrokken componisten, gespeeld door René Eckhardt en krijgt hiermee een bijzonder dimensie.

 


RECENSIES boek Tien componistenportretten

“Interessant beeld van de diversiteit in componeerstijl in de twintigste eeuw.” Luister, 2001  

“Goed getroffen portretten. Helder geschreven biografieën die uitstekend dienst kunnen doen als inleiding op het werk van de componisten.” Mens & Melodie, maart 2001, Paul Janssen

"Rake portretten." Het Parool, 24 januari 2001, Erik Voermans.

“Roelofs hanteert een toegankelijke schrijfstijl en geeft in kort bestek een voortreffelijk beeld van de tien componisten. 
Terloops tekent ze ook de verbanden en raakvlakken die er tussen hen bestonden. De geschilderde portretten tonen een overtuigende gelijkenis met de afgebeelde personen. 
Samen vormen boek en CD een mini-vademecum van de naoorlogse muziek, voor zowel beginnende als gevorderde muziekliefhebbers." 
OORsprong, december 2001, Thea Derks

Prachtige portretten die Saar Roelofs met diepziende blik en trefzekere hand van de componisten maakte.” De Gelderlander, 31 januari 2000,
Ine van Bavel
.

"Het boek haalt heel wat essentiële onderliggende denkwerelden naar boven die zeer interessant zijn". De Belgische componist en musicoloog Jan van Landeghem in een brief aan Bèr Deuss, directeur van MuziekGroep Nederland.

"De waarde van het boek is dat de schrijfster alle componisten toont in hun strijd met het notenmateriaal." "Vlot geschreven levensbeschrijvingen." De Gelderlander, 10 januari 2001, Ivo Postma.

"Een toegankelijk eerbetoon aan overleden componisten." VPRO Gids Etalage, 25 november 2000.

"Een prachtig boek." NCRV Radio 4, 17 januari 2001, Wouter Pleijsier.

"Fraaie portretten." Piano Bulletin, 2001 nr. 1, Christo Lely.

Passages uit het hoofdstuk over Messiaen zijn opgenomen in het boek Saint François d'Assise  van De Nederlandse Opera, 2008 (pag. 10: Olivier Messiaen - Componist en ritmicus)

“Eenvoudig geschreven en daardoor gemakkelijk toegankelijk voor niet-ingewijden in de na-oorlogse kunstmuziek.” 
NBD/Biblion, Wout Strootman, januari 2001
 

“Leven en werk van de componisten worden op een toegankelijke wijze in kaart gebracht.” NPS website, oktober-december 2001, Marjolein de Moor.

“Roelofs beschrijft leven en werk van de tien componisten in een prettig leesbare stijl. Door de geschilderde portretten gaan de toondichters nog meer voor de lezer/luisteraar leven.” Dagblad van Almere, 22 maart 2001, Els Boer.

“Twintig rake portretten die in- en uitleidingen vormen van korte, heldere biografieën.” Nieuwsbrief Stichting Vrouw en Muziek, april 2001,
Helen Metzelaar
.

“Buitengewoon informatief en helder geschreven. Tien bijzondere portretten. Echt een boek voor de mediatheek.” Muziek & Onderwijs, september/oktober 2001, Job ter Steege.

 

   
 

Zie ook: Schilderijen van spelende musici

   

 


Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg in woord en beeld
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd & Cement. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

 CV 
Saar Roelofs


saar.roelofs@xs4all.nl 

©  Partner  Productions

Enter EN
ENGLISH