E nglish  BIOGRAPHy

©


saar.roelofs@xs4all.nl

 
 

 

Saar Roelofs

  PSYCHOLOOG

 


SCHRIJVER

 


SCHILDER
 

Saar Roelofs werkte jarenlang in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), als (gepromoveerd) wetenschappelijk onderzoeker, behandelaar en manager. Zie: Ervaring in de GGZ. Tevens is 
zij schilder, opgeleid aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 
                  

 

 Zij publiceerde vijf non-fictie boeken, waarvan er vier zijn geïllustreerd met haar eigen tekeningen en schilderijen.
Haar schilderijen zijn o.m. tentoongesteld in het Stedelijk Museum en het Concertgebouw in Amsterdam, het Museum Van Bommel Van Dam in Venlo en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.

 

WIE IS ER NU GEK? (Scriptum, 2008) is Saar Roelofs' credo als psycholoog. Dit boek toont aan dat grenzen tussen "gezond" en "ziek'' niet zo scherp zijn als in de hulpverlening vaak wordt verondersteld. Het plaatst kritische kanttekeningen bij de gangbare diagnostiek, laat zien hoe de behandeling kan ontsporen door onopgeloste emotionele problemen van de hulpverlener en beschrijft hoe mensen in psychische nood in staat 

zijn onvermoede innerlijke krachten aan te boren. Rijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar beeldende kunst, literatuur en muziek. Met 68 cartoons. 

Ontvangst van Wie is er nu gek?

"Een eye-opener betreffende een belangrijke problematiek. Toegankelijk geschreven." (NBD/Biblion)

"Saar Roelofs legt de vinger op de wonde. Ze wijst er terecht op dat mensen in uitzonderlijke situaties vaak een enorm groeipotentieel vertonen, waarvan wij als therapeut nog veel kunnen leren. Een boek dat tot nadenken aanzet." (Tijdschrift voor Psychiatrie)

"Roelofs is meester in het met beide voeten op de grond staan en kijken wat al het werk in de GGZ oplevert." (Sociale Psychiatrie)

"Een terecht betoog. Levendige casusbesprekingen. Verhelderende cartoons." (Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde)

"Saar Roelofs deelt met de bekende psychiater Irvin D. Yalom  oprechtheid, betrokkenheid en respect voor de belevingswereld van de patiënt." (Nieuwsbrief Stichting Patiënten Vertrouwenspersoon)   

"Een informatief, helder, positief boek. Prettige schrijfstijl." (Lezersbeoordeling bol.com)

 

NIET STOREN (Belvédère, 1997) is een kritische beschouwing over de ambulante geestelijke gezondheidszorg (Riagg's) in het laatste decennium van de vorige eeuw. Het boek bevat beschrijvingen en analyses van het bureaucratische organisatiemodel en de hulpverlening. Het is gebaseerd op de kritische vakliteratuur over de Riagg's (1987 t/m 1996), publicaties van Riagg's uit alle windstreken, dossieronderzoek en eigen observaties. Niet storen is gelardeerd met praktijkvoorbeelden en citaten uit de wereldliteratuur.

Het boek bestaat uit drie delen: De organisatie, De hulpverlening en Vernieuwingen. Het sluit af met ontwikkelingen in de Riagg Zuidoost na de Bijlmervliegramp van 4 oktober 1992. Met 80 cartoons. 

Ontvangst van niet storen

"Treffend en geestig." (De tv-actualiteitenrubriek EenVandaag in een 10 minuten special over het boek.)

"Evenwichtige verdeling tussen diepgaande en luchtige items. Pakkende cartoons." (Tijdschrift voor Psychiatrie)

"Saar Roelofs legt trefzeker de vinger op de zere plek."
(Bulletin Cliëntenbond in de GGZ)

"Herkenbaar. Roelofs beschrijft niet alleen wat er mis is, 
maar ook hoe het beter kan." (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde)

"De wijze waarop in de GGZ de praktijk wordt beoefend is zeer verontrustend. Niet storen  beschrijft die processen haarfijn." (Jos H. Dijkhuis, oud hoogleraar Klinische psychologie en Psychotherapie)

 

Nog altijd (Ten Have, 2005) is het  de levensverhaal van Auschwitz- overlevende Ronnie Goldstein-van Cleef. Aan de orde komt onder meer welke plaats de kampervaringen in haar leven hebben gekregen, of zij hun ervaringen heeft kunnen verwerken en hoe die ervaringen zich verhouden ten opzichte van andere ingrijpende gebeurtenissen in haar leven. Met tekeningen en gedichten van Ronnie Goldstein-van Cleef.

Ontvangst van NOG ALTIJD:

"Een verrassend boek. Heel anders dan andere ooggetuigenverslagen over de Tweede Wereldoorlog. Saar Roelofs is een bijzonder goed schrijfster." (VPRO-radio OVT)  

"Een boeiende biografie. Roelofs' opzet om over het hele leven van het kampslachtoffer te schrijven slaagt bijzonder goed en vormt echt een toevoeging aan de bestaande literatuur over dit onderwerp." (NIW-Nieuw Israëlietisch Weekblad)  

"Saar Roelofs vertelt het levensverhaal heel sober, met veel aandacht voor de psychologische gevolgen van kille jeugd en oorlogservaringen, waardoor het boek een grote zeggingskracht heeft." (NBD /Biblion)

"An important contribution." (Yad Vashem)

"Psycholoog Saar Roelofs laat onder meer zien dat jeugdtrauma’s de verwerking van oorlogstrauma’s in de weg kunnen staan. Ook van historisch belang wegens de vele bijzondere details over de Tweede Wereldoorlog." (Lezersbeoordeling op bol.com)  

 

Keerpunt- Over persoonlijke crises en kansen (Ten Have,2004)
Dit boek
bevat levensverhalen van elf mensen die hebben laten zien hoe een crisis of traumatische ervaring hen in beweging brachten en kansen boden om hun leven een positieve wending te geven. 
Allen belanden in een onontkoombare situatie waarin ze de omstandigheden niet meer naar hun hand kunnen zetten. Gaandeweg merken ze dat hun beproevingen een functie vervullen. Terugkijkend, voelen ze zich geen slachtoffer: ze beseffen dat de tegenspoed hun leven rijker en waardevoller heeft gemaakt.
 
Met schilderijen van de auteur. 

        Ontvangst van KEERPUNT:

"Het boek is vlot leesbaar; bovendien stemt het tot 
nadenken over crisissituaties en hoe je daar je voordeel 
mee kunt doen."
(NBD/Biblion)  

"De geïnterviewden komen voor je ogen tot leven. Keerpunt is een boek dat inspireert."(Zinweb)  

“Een serie opmerkelijke interviews.” (Zorg + Welzijn)  

 

SCHILDERIJEN: 
STATE OF MIND

State of mind bestaat uit twee series schilderijen waarin  uiteenlopende geestestoestanden worden verbeeld: 

Inner world (2015-2017)

Het meisje en de wolf. 
Over een meisje in een concentratiekamp 

(1995/revisie 2016).

De 1e versie van de Het meisje en de wolf uit 1995 is 
in Nederland 3x tentoongesteld, in de Amstelkerk in Amsterdam, in het
 Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon en in het Centrum Beeldende Kunsten in Alphen aan de Rijn.Centrum Beeldende Kunsten  

Ontvangst van HET MEISJE EN DE WOLF:

"Een mooi en indrukwekkend kunstwerk." (De Gelderlander  )

"A powerful statement of universal application" (Jack Boas, auteur van o.m. Boulevard des Misères - Het verhaal van Doorgangskamp Westerbork)

"Indrukwekkend en aangrijpend" (Het Algemeen Dagblad)   

"Beelden vol verstilling en beweging, ingetogen en expressief."(Zinweb)

"Interesting and moving" (Helmuth Braun, Hoofd Exposities Joods Museum Berlijn)  

"Powerful and exceptional." (Marcia Reines Josephy, oud-directeur/-conservator van het LA Museum of the Holocaust)

"Ontroerend." (Isaac Lipschits,  initiatiefnemer van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland)

 

Tien componistenportretten 
in woord en beeld
 
bevat inleidende biografieën van tien markante 20ste-eeuwse componisten onder wie Messiaen, Takemitsu, Cage, Keuris en Piazzolla. Hierin wordt o.m. aandacht besteed aan persoonlijke ervaringen van de componisten als bron van inspiratie voor hun composities. 
Met twintig door de auteur geschilderde portretten. 

Ontvangst van TIEN COMPONISTENPORTRETTEN:

"Helder geschreven biografieën die uitstekend dienst kunnen doen als inleiding op het werk van de componisten." (Mens & Melodie)

“Interessant beeld van de diversiteit in componeerstijl in de twintigste eeuw.” (Luister)  

“Roelofs beschrijft leven en werk van de tien componisten in een prettig leesbare stijl. Door de geschilderde portretten gaan de toondichters nog meer voor de lezer/luisteraar leven.” (Dagblad van Almere)

"Het boek haalt heel wat essentiële onderliggende denkwerelden naar boven die zeer interessant zijn". De Belgische componist en musicoloog Jan van Landeghem

“Eenvoudig geschreven en daardoor gemakkelijk toegankelijk voor niet-ingewijden in de na-oorlogse kunstmuziek.” (NBD/Biblion)  

“Buitengewoon informatief en helder geschreven. Tien bijzondere portretten. Echt een boek voor de mediatheek.” (Muziek & Onderwijs)

Passages uit het hoofdstuk over Messiaen zijn opgenomen in het boek Saint François d'Assise  De Nederlandse Opera, 2008.

SCHILDERIJEN: MUSICI 
In overeenstemming met haar belangstelling voor muziek en componisten schildert Saar Roelofs musici. Eerdere series zijn  tentoongesteld in Muziekcentrum TivoliVredenburg en Galerie Amsterdam.

"Met wervelende penseelstreek en forse diagonalen brengt Saar Roelofs een maximum aan beweging tot stand zonder daarbij de karakteristieke houding van de musicus uit het oog te verliezen." 
(Concertagenda Muziekcentrum TivoliVredenburg)

SCHILDERIJEN: COMPONISTENPORTRETTEN
Opgenomen in het boek Tien componisten- portretten in woord en beeld. Exposities o.m. in Vredenburg/Tivoli Utrecht, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Van Bommel Van Dam Venlo.

"Prachtige portretten die Saar Roelofs met diepziende blik en trefzekere hand  maakte.” (De Gelderlander)

"Goed getroffen portretten.” (Mens & Melodie)  

"Rake portretten." (Het Parool)

"De geschilderde portretten tonen een overtuigende gelijkenis met de afgebeelde personen."  (OORsprong

"De portretten van de zeven componisten die ik persoonlijk heb gekend maken indruk op mij door hun psychologische trefzekerheid." (Ton Hartsuiker, oud-directeur Conservatorium Amsterdam)

 

SCHILDERIJEN: LANDSCHAPPEN
Naast schilderijen waarin de
menselijke figuur centraal staat, schildert Saar Roelofs landschappen. De schilderijen zijn o.m. tentoongesteld op het podium van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens concerten
.

 

 

   English  BIOGRAPHy

©


saar.roelofs@xs4all.nl